Teater Tugt

et teaterkollektiv

Asyl 34

34 Asylstramninger 

34 Kunstværker 

34 Timer


På 34 timer vil nogle af landets bedste kunstnere forvandle regeringens 34 asylstramninger til 34 forskellige kunstværker. En unik dag, hvor de tørre politiske paragraffer fortolkes gennem musik, film, teater, performance, billedkunst, akrobatik og poesi. De 34 værker – der skabes på 34 timer bliver præsenteret for publikum d. 13 marts kl. 17 i Teatersalen på Teaterøen.

Blandt kunstnerne er, WulfMorgenthaler, Carsten Jensen, Jannie Faurschou, Goodiepal, Halfdan Pisket, Caspar Eric, Neel Rønholt Lars Skinnebach, Karen- Lise Mynster, Anna Bro, Welikewe, Pernille Abd El Daym, Christoffer Berdhal og mange flere. 

Kunstnere deltager for lidt i den politiske debat. Sådan har kritikken i hvert fald lydt de seneste måneder. Nu inviterer Teater Tugt i samarbejde med Teaterøen en række kunstnere til engagere sig i et højaktuelt politisk emne. Det sker med eventen ASYL 34, som skal sætte fokus på de 34 forslag til stramninger af asylloven, som regeringen fremlagde i november sidste år. 

Et bredt udvalg af tværfaglige kunstnere er blevet indbudt til at lave en kunstnerisk fortolkning af asylpakken. 34 timer forud for eventen får hver deltager tildelt ét af regeringens 34 forslag til stramninger af asylloven. Den enkelte kunstner eller gruppe har herefter frie hænder til at fortolke og omdanne lovforslaget til et værk. Intentionen er ikke at skabe færdige kunstværker, men værker, der kan skabe refleksion og eftertanke om et højaktuelt emne. Eventen forsøger dermed at faciliteter en platform, hvor kunstnere kan samles om politisk kunst for at undersøge, hvordan kunst kan bruges, som et redskab til at behandle de akutte emner i vores samfund. 

Alle deltagere medvirker gratis, og billet- og barindtægter fra eventen går ubeskåret til Trampolinhuset – et medborgercenter for asylsøgere og flygtninge. 
 Læs artikel om Asyl 34 på Vinkkbh.comPROGRAM

ASYL34 d. 13 marts 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                   

Kl. 17.00 – 19.00


 1. Begrænsning af varigheden af opholdstilladelser til flygtninge, Carsten Jensen
 2. Udskydelse af retten til familiesammenføring for flygtninge med midlertidig beskyttelse, Mia Lipschitz, Bjørn Rasmussen, Katrine Gjerding
 3. Skærpelse af adgangen til at opnå permanent opholdstilladelse, Jonathan Carstensen, Thea Thorborg
 4. Stramning af reglerne om inddragelse af flygtninges opholdstilladelse mv., Marie Limkilde
 5. Gebyrbetaling, Halfdan Pisket
 6. Øget egenbetaling for asylansøgeres ophold i Danmark, Halvcirkel
 7. Mulighed for at undersøge, om asylansøgere har medbragte midler, Ursula Marcussen, Dan Skuflic            
 8. Færre på kostpenge ved øget brug af cafeterier på asylcentrene, Lars Skinnebach
 9. Nedsættelse af økonomiske ydelser til asylansøgere, Avon Bashida 
 10. Tilbagerulning af ekstraordinær asylrådgivning, Det Olske Orkester     
 11. Tilbagerulning af asylaftalen, Thea Käzner
 12. Integrationsydelsen udbredes til at omfatte flere, Laurits Emmanuel
 13. Reform af ægtefællesammenføringsreglerne mv., Eva Pérez, Carlos Calvo, Simon Raundhal Lembcke
 14. Genindførelse af ”integrationspotentiale-kriteriet” ved udvælgelse af kvoteflygtninge, Madeleine Røn Juul, Claus Flygare, Neel Rønholt, Maj-Britt Mathiesen
 15. Afskaffelse af statens betaling for transport til familiesammenførte til herboendeflygtninge, WelikeWe
 16. Styrket indsats for at udsende afviste asylansøgere og andre udlændinge uden lovligt ophold, Sargun Oshana Marie Lydie, Sidsel Siem Koch, Amalie Lindegård
 17. Øget adgang til frihedsberøvelse af afviste asylansøgere mv., Thorsten Høeg                                                                                              
 18. Kortere udrejsefrist, Tilde Potoker
 19. Skærpet kontrol med udlændinge i udrejsecenter, Wulffmorgenthaler
 20. Nyt udrejsecenter i afstand fra større byer, Rebecca Bach Lauritsen, Ingrid Marie Thorlacius


PAUSE

Kl.19.30 – 21.00

                                                                 

Trampolinhuset tale.


21. Mere konsekvent brug af meldepligt og opholdspligt, Al Agami

22. Øget kapacitet til indkvartering, herunder telte, Anna Bro, Karen-Lise Mynster, Peter Oliver Hansen

23. Adgang til at fravige planloven i forhold til asylindkvartering, Holland House, Signe Hørmann, Camille Hertz, Ferdinan Falsen

24. Adgang til uden ejerens samtykke i akutte tilfælde at gøre brug af offentlig ejendom til asylindkvartering eller tilbageholdelsesfaciliteter, Goodiepal

25. Adgang til at pålægge kommunerne operatøransvar for asylcentre, Olof Olson

26. Mulighed for bistand fra private aktører til at løse myndighedsopgaver på udlændingeområdet, Pernille Abd El-Daym, Jannie Fauschou

27. Oprettelse af modtagecentre, 73Collective                                                                                    

28.     Mulighed for at begrænse domstolsprøvelsen af frihedsberøvede udlændinge til kun efter  anmodning, Jacob Schødt, Henrik Clausen, Anne Plauborg, Marina Bouras

29. Mulighed for at tilbageholde asylansøgere med henblik på at fastlægge identitet mv., Villads Bugge Bang, Alfred Hall Kriegbaum, Abigael Winsvold, David Ullrich,

30. Skærpelse af straffen for tiggeri, Christoffer Berdal, Camilla Bendix, Sofie Torp, Joen Bille.

31. Mulighed for at standse bus-, tog- og færgedrift, Casper Eric, Sofie Walbom, Stine Fischer

32. Lettelse af krav om rum mv. ved boligplacering af flygtninge, Hannah Heilmann

33. Lettelse af regler om støj og miljø ved boligplacering af flygtninge, Theater Theatron

34. Styrket integrationsprogram, Oliver Laumann med kor. 

 

Brev til kunsterne:

Vil du være med?

Kære kunstner / gruppe

Vi vil gerne invitere dig/jer til at deltage i Asyl 34. Et event der afholdes d. 13 marts på teaterøen, som skal sætte fokus på de 34 stramninger af asylloven, som regeringen lagde ud i november. Alle forslag er vedtaget. Disse stramninger kommer til at have fatale konsekvenser for de asylansøgere der kommer hertil, såvel som for nogle af de indvandrere der allerede bor i Danmark. En forsnævring, der uafviseligt er medvirkende til at definere den danske kultur, samt påvirke synet på vores land udefra. En følgevirkning som har været meget præsent i de seneste ugers udenlandske medieomtale af Danmark.  

I en tid, hvor vores værdier og kultur i så høj grad er under pres, må kunsten være et af de allervigtigste redskaber, vi har til at belyse, hvad der rører sig i vores samfund. 

Kunsten som middel til at endevende, den information vi får som borgere - provokere, skabe refleksion og eftertanke.

Der har på det seneste været en del debat om netop dette. Hvad er kunstnernes rolle i vores aktuelle politiske landskab? Intentionen med projektet Asyl 34 er at facilitere et arrangement med fokus på politisk kunst. Projektet kalder ikke bare kunstnerne til kamp, men har til hensigt at skabe gunstige rammer for anvendelsen af kunst som en vigtig formidler af den danske asylpolitik. 

For hvordan kan vi som borgere gøre os begreb om, hvad asylstramningerne betyder? Hvad kommer de i en reel kontekst til at betyde for os selv og vores medmennesker? Hvilken virkning vil de have på vores samlede udtryk som land?

D. 13 marts er det vores ønske at skabe et arrangement der formidler asylstramningerne, ved at gøre dem til kunstværker, for at oversætte den historie der ellers kun fortælles i politiske termer. Det er tid til  at skabe en emotionel, narrativ fortolkning af de ting, som foregår på Christiansborg - for på den måde at udvide vores forståelse og forsvar imod den dehumanisering, der dominerer dansk flygtningepolitik. 

Derfor har vi brug for jer.

Vi inviterer 34 kunstnere; dramatikere, instruktører, forfattere, kunstmalere, dansere, musikere, skuespillere mfl. Hver gruppe / kunstner vil  få uddelt et af de 34 lovforslag og vil derefter have 34 timer forud for arrangementet d. 13 marts til at fortolke den i et kunstværk. Alle 34 værker vil blive vist for et publikum i teatersalen på Teaterøen og overskudet går til Trampolinhuset. Det handler ikke om at skabe færdige produkter, men om at opildne til videre refleksion omkring et højaktuelt emne og kunstens politiske virke. 

Vi håber inderligt I vil være med og støtte op om 34 timer, der kan gøre en forskel.

Venligst Teaterøen & Teatertugt

PRAKTISK INFORMATION: 

 • Mellem kl. 06:00 og 07:00 om morgenen lørdag d. 12 marts, vil hver gruppe / kunstner få tildelt et af de 34 asylstramningsforslag. Dette samt praktisk information vil blive sendt på mail. 

 • Det er op til den enkelte kunstner eller gruppe frit at fortolke og omdanne reglen til et værk indenfor 34 timer. Præsentationen af værket må dog maksimalt vare 5 minutter.

 • Kunstneren / gruppen disponerer selv over sine 34 timer, sine virkemidler og ressourcer. (Vi stiller kun rummet på dagen til rådighed, så eventuelt udstyr/værksted/ øvelokale/scenografi sørger man selv for). 

 • 34 timer efter, dvs. kl. 17, d. 13.03.16 åbner vi dørene til teatersalen på Teaterøen hvor de 34 kunstværker vil blive præsenteret for projektets deltager samt et publikum.

 • Alle deltagere bedes møde på Teaterøen senest kl. 15 til praktisk information og forberedelser inden vi begynder. Det er også muligt at komme før, for at se rummet, eller stille spørgsmål. Arrangørerne er at finde på Teaterøen i samtlige 34 timer og har også døgnåbne telefoner.

Arrangementet er ulønnet for alle involverede, alle indtægter går ubeskåret til trampolinhuset.

Om Trampolinhuset: 

Trampolinhuset er landets eneste medborgerhus hvor asylansøgere, flygtninge og andre borgere i Danmark kan give hinanden støtte, fællesskab og formål. Huset tilbyder praktisk arbejde, juridisk rådgivning, undervisning, socialt samvær, fællesspisning, lægehjælp og meget mere. Trampolinhuset er brugerdrevet, og gennem sine fem års eksistens har mere end 2.000 asylansøgere og flygtninge bidraget til huset. Lige nu er Trampolinhuset nødvendigt som aldrig før - alligevel har regeringen fjernet støtten til huset, som derfor er truet af lukning. Derfor har vi brug for din hjælp: Støt Trampolinhuset og giv asylansøgere og flygtninge den bedste start på livet i Danmark.